فروشگاه آنلاین دُریدو همواره در حال گسترش فعالیت و رسیدن به نو آوری های کاملا متفاوت هست و با هدف رعایت فرصت های برابر برای متقاضیان و با رویکرد جذب تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و واردکنندگان شایسته و توانمند با توجه به شایستگی های تخصصی و عمومی دعوت به همکاری می نماید

لذا به جهت بررسی اطلاعات، رزومه کاری خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال نمایید.

فرصت های همکاری